Möjligheter för pressen

Ett stort intresse visades för Västerås filmfestival 2015. Flera tidningar och radio gjorde olika reportage och program kring Filmfestivalen och dess filmer.

 

Under 2016 års Filmfestival förväntas intresset öka då Filmfestivalen utökar med långfilmer, debatt, regionala tävlingar och workshop.

Filmfestivalen kommer 2016 att försöka nå ut till allmänheten på ett mer tydligt och konkret sätt kring alla händelser.

 

Skapa förståelsen för vad en filmfestival är och dess syfte regionalt, nationellt samt internationellt.

Många händelser på en filmfestival skapar möjlighet för journalistiskt nyhetsvärde!

Deltagare och vinnare kommer

både från utlandet samt regionalt.

 

Ett stort antal filmer kommer att visas under 5 dagar: cirka 25 långfilmer, 50 kortfilmer samt 60 minutfilmer.

Presskontakt:

Carlos Morén, info@vasteras-filmfestival.se

Västerås filmfestival

ART BOX

Copyright © All Rights Reserved Mediagruppen och ART BOX Sweden 2016. Adress: Munkgatan 7, 722 12 Västerås, e-mail: info@vasterasfilmfestival.se